ETA e-Fatura / e-Arşiv / e-Defter

e-Fatura Nedir?

Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların bilgisayar ve internet ortamında, UBL-TR (uluslararası iş dili) standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan, alıcı tarafa iletimini sağlayan uygulamadır.

ETA'da e-Fatura

Bugün bir endüstri standardı olarak kabul edilen ETA Bilgisayar Programları, yeni bir döneme geçiş olan e-Fatura sürecinde de, kullanıcılarına en uygun, en pratik ve en hızlı e-Fatura çözümünü sunuyor.

ETA kullanıcıları, ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL versiyonlarındaki E-Fatura modülü ile e-Fatura uygulamasına başlayabilirler. Diğer versiyonlarımızı kullanan ETA kullanıcıları ise ürünlerinin sürümünü ETA:SQL veya ETA:V.8-SQL'e yükselterek e-Fatura uygulamasına başlayabilirler.

e-Fatura uygulamasında özel entegratör yöntemini seçen ETA kullanıcıları, ETA Bilgisayar - Digital Planet entegrasyon sistemi sayesinde faturalama süreçlerini en hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirebilirler.

Özel Entegratörlük Nedir?

Özel Entegratörlük hizmeti, e-Fatura uygulamasının çok daha hızlı ve güvenli yürütülmesine olanak sağlamaktadır.

Özel Entegratörlük hizmeti çerçevesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu güvenlik ve hizmet standartları doğrultusunda faturaların mühürlenmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi, tüm faturalama süreçlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve faturaların arşivlenmesi gibi fonksiyonlar yer almaktadır.

e-Fatura'ya Özel Entegratör Yöntemi ile Geçiş Süreçleri

SATIN ALMA SÜRECİ

 •     Özel entegratör hizmeti almak isteyen müşterilerimiz ETA:E-Fatura modülünü satın alır.
 •     Müşterimizin e-Fatura düzenleyeceği aylık alış ve satış fatura adedine göre Aylık Entegratör Hizmeti fiyatları belirlenir.
 •     Müşterimiz, düzenlediği aylık alış ve satış fatura adedi değiştiğinde, programı aldığı ETA Bayisine bilgi vererek müteakip ay için geçerli olacak şekilde fatura adedi dilimini değiştirebilir.
 •     Aylık Entegratör Hizmeti fiyatlarına saklama hizmeti dahildir.
 •     Sözleşme bir yıllık olarak düzenlenir.
 •     Proje entegrasyon bedeli bir sefere mahsus talep edilir.
 •     ETA Bilgisayar sözleşmeyi müşterimize e-Posta ile gönderir. Müşterimiz, ıslak imzalı sözleşmeyi, iki nüsha olarak ETA Bilgisayar’a kargoyla iletir.

ÖZEL ENTEGRATÖR E-FATURA PORTAL UYGULAMASININ MÜŞTERİLERİMİZİN KULLANIMINA AÇILMASI

 •     Müşterimiz Özel Entegrasyon (Özel Entegratör kullanımı) Yöntemini kullanmak istediğini ve Özel Entegratör olarak Digital Planet’i seçtiğine dair Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru dilekçesini iadeli taahhütlü olarak gönderir. Bu dilekçe portaldan özel entegratöre geçiş yapılmak istenirse de düzenlenir.
 •     Bayimiz veya müşterimiz mali mühürün aktivasyonunu yapar.
 •     Özel entegratör portalı kullanımı için müşterimize kullanıcı adı ve şifreleri sağlar.
 •     Müşterimiz, şifresini otomatik olarak değiştirir.
 •     Bu aşamadan sonra e-Fatura gönderme ve alma işlemi yapılabilir.

HİZMET KAPSAMI

    Müşterimiz, ETA:E-Fatura modülünden oluşturduğu e-Fatura verilerini, Özel Entegratörün sistemine kendi hesabı üzerinden, ETA:E-Fatura modülü aracılığı ile aktararak şema kontrolü, doğruluk kontrolü gibi adımları gerçekleştirebilir.
    Gönderim ve alım sonrasındaki onay, iade, iptal vs. gibi tüm süreçler ETA:E-Fatura modülünden takip edilebileceği gibi, Özel Entegratörün portalı üzerinden de takip edilebilir.
    Müşterimize özel e-Fatura arşivi oluşturularak, Özel Entegratör sunucusunda saklanması sağlanır.
    Arşivlenen faturaların görüntülenmesi, takibi ve raporlanması Özel Entegratörün portalı üzerindeki web tabanlı uygulama üzerinden yürütülür.

e-Defter Nedir?

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Yevmiye defteri ve büyük defter, e-Defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır.

ETA’da e-Defter

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylı ETA:E-Defter Modülümüz, müşterilerimize en uygun, en pratik ve en hızlı e-Defter çözümünü sunuyor.

ETA kullanıcıları, ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL versiyonlarındaki ETA:E-Defter modülü ile e-Defter uygulamasına başlayabilirler. Diğer versiyonlarımızı kullanan ETA kullanıcıları ise ürünlerinin sürümünü ETA:SQL veya ETA:V.8-SQL'e yükselterek e-Defter uygulamasına başlayabilirler.

e-Defter Uygulaması Başvuru Süreci

Yevmiye defteri ve büyük defterini elektronik defter olarak tutmak isteyen mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

e-Defter Saklama

ETA:E-Defter modülü tarafından oluşturulan ve GİB tarafından onaylanan e-Defter dosyaları yasal süresi içerisinde saklanmalıdır.

İsteyen kullanıcılar oluşturdukları elektronik e-Defter dosyalarını, ETA’nın sağladığı e-Defter saklama hizmetiyle güvenli bir şekilde muhafaza edebilirler.

e-Defter Oluşturma Adımları

 •     Mali Mühür veya Elektronik imza için gerekli başvurular yapılır ve temin edilir.
 •     İşlem yapılacak bilgisayara, kart okuyucunun ve elektronik imza veya mali mühür tanımlaması yapılır.
 •     Kamu Sertifikasyon Merkezinden "Zaman Damgası" temin edilir.
 •     Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından Zaman Damgası programı yüklenir. Bu program yardımı ile kalan kontör bilgileri takip edilir.
 •     Java ürününe ait son sürüm işlem yapılacak bilgisayara yüklenir.
 •     İşlem yapılacak bilgisayara Framework 3.5 yüklenir.
 •     ETA:SQL veya ETA:V.8-SQL versiyonları için son sürümler temin edilerek programın güncellenmesi sağlanır. ETA:E-Defter modülü yüklenir.
 •     E-Defter Genel Parametreleri, İmzalama/ Mühürleme Parametreleri ve Zaman Damgası Parametreleri tanımlanır.
 •     ETA:E-Defter modülünde İşletme / Muhasebeci bilgileri eksiksiz tanımlanır.
 •     Defter hazırlama işlemi öncesinde ETA:E-Defter modülünde, E-Defter Kontrol Raporları alınarak hatalı ve eksik işlemler tespit edilir. Hatalı işlemler düzeltilir.
 •     Tebliğde belirtilen şartlar ve XBRL formatına uygun aylık defter ve deftere ait berat hazırlanır.
 •     Defter ve berat, mükellef gerçek kişi ise e-imza ile imzalanır, tüzel kişi ise mali mühür ile onaylanır.
 •     İmzalanan/Mühürlenen Defter Beratı, Gelir İdaresi Başkanlığına e-Defter Portalından gönderilir.
 •     Gelir İdaresi Başkanlığı, beratı kendi mührü ile onaylar.
 •     Mükellef, e-Defterini ve portal uygulamasından indirdiği beratı, yasal saklama süresince muhafaza eder.

Demo Talep