Kimya

Üretim, fabrika veya imalat atölyesine sahip olup belirli hammaddeleri belirli işlemlerden geçirerek bir mamül üreten işletmelerin yaptıkları işlemdir. Farklı sektörlerde farklı üretim metodolojileri kullanılabilmekle birlikte standart oluşmuş bir üretim yapısı da bulunmaktadır.

Üretim, satınalma ve satışla entegre olması gereken bir süreçtir. Müşteriden alınan bir siparişin üretim emrinin verilmesi, üretimin gerçekleşebilmesi için tedarikçilere hammadde siparişlerinin geçilmesi için satınalma ve satış ile entegre çalışılması gerekir. Üretim Emri girişi sonrası makinelere gidecek iş emirleri ve bu makinelerde çalışacak olan personelin planlanması da maliyetlerin hesaplanabilmesi ve zaman planlamasının yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır.

DİA, farklı sektörlerde (demircilik, hayvancılık, cam, plastik sanayi, kimya, gıda, tekstil) üretim yapan farklı firmalar tarafından verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Hammadde olarak belirli bir formüle göre kullanılacak malzemeler üretim reçetelerinde tanımlanır. Bu reçete içindeki hammadelerin hangi rotayı takip edecekleri, yani hangi operasyonlardan hangi sıra ile geçecekleri, hangi makinalarda ne kadar süre işlem görecekleri, hangi operatorlerin bu işlemlerde ne kadar süre çalışacakları üretim modülünde Üretim Reçetesi, Rota, Operasyon, Makine, Operator kartları olarak tanımlanırlar.

Alınan Siparişler için üretim emri verilir. Üretimin gerçekleşebilmesi için malzeme ihtiyaç planlaması yapılır. Gerekirse dışarıdan malzeme temini için siparişler geçilir. Üretim Emri başlatılarak, makinelere operasyonlar için iş emirleri verilir. Operatorler yaptıkları işlemleri online olarak sisteme girerek işlemlerin gerçekleşme yüzdelerini satış tarafından takip edilerek müşteriye süreç hakkında bilgi verilebilir. Hammadde, İşçilik, Makine, Genel Gider maliyetlerinin girilmesi ile ürünlerin maliyet takibi hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

DİA sayesinde üretim yapan işletmeler hem maliyetlerini kontrol altında tutabilmekte hem de üretim işlemlerinin standart bir düzen içerisinde yapılmasını sağlamaktadırlar.

DİA Gelişmiş Üretim Modülünde bulunan özellikler sayesinde işletme ihtiyaçları pratik ve hızlı bir şekilde çözülebilmektedirler. Bu özellikler Likya Yazılım'ın uzman kadrosu tarafından bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçları ve istekleri analiz edilerek geliştirilmiştir.

 •     Ürün Reçetelerinin Tanımlanması
 •     Reçete Formülleri, özellik koşulları ve özel alan bazlı gelişmiş reçeteleme metodolojisi
 •     Sipariş Entegrasyonu: Alınan Siparişlerin üretim emirlerinin verilebilmesi
 •     Sipariş-Üretim Teslimat Tarihi Takibi
 •     Üretim ve İş Emirleri
 •     Operasyon ve operasyon Rotalarının tanımı
 •     Operator (İşçi) ve Operator Performans Takibi
 •     İş İstasyonu, Makina ve Tezgah tanımı
 •     Anlık Üretim Etiketleme
 •     Üretim Kalite Kontrol Kartları
 •     Maliyet Yönetimi ile makina amortisman, elektrik, işçilik gibi giderlerin süre bazlı takibi
 •     Operasyon Üretim Süresi Tahminleme
 •     Stok Üretimden Giriş ve Fire Entegrasyonu
 •     Gelişmiş Üretim Raporları