Mali Müşavirler

Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Müşavirlik hizmetleri bir işletmenin mali durumu hakkında bilgi alabilmesi için her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Müşavirlik hizmetlerinin öneminin artmasının yanı sıra her gün değişen kanunların takip edilebilmesi, işletme evraklarının sisteme girilmesi bu hizmetlerin kaliteli bir şekilde verilebilmesini gün geçtikçe zorlaştırmaktadır.

Mali Müşavirlerin çalışma yöntemi defter takibi yaptıkları işletmelerin evraklarını almak, girişini yapmak, gerekli mali raporları maliyeye, sigorta kurumlarına göndermek şeklindedir. Bu işlemlerin en zor ve zaman alan kısmı evrak girişidir. İleride çıkabilecek kanunlar ile evrakların tüm ayrıntılarının (bir fatura içindeki alınan malzeme veya hizmetin bilgisi dahil) mahsup fişlerine girilmesi istenecektir. Asıl işihesap planı ve raporlar üzerinden danışmanlık vermek olan mali müşavirler yeterli zamanı bulamayacaklardır.

DİA'nın müşavirlere getirdiği yenilikler ile tüm bu zorlukları aşabilirsiniz.

Bu konuda DİA fark oluşturmak adına 3 yöntem sunmaktadır:

Aktarım Yöntemi: Bu yöntemde hem sizin hem mükellefinizin ayrı ayrı sunucuları vardır ve birbirinden tamamen bağımsızdır. Mükellefiniz kendi hareketlerini kendi hesabından takip eder. Siz belli peryodlarla mükellefin sunucusundan gerekli evrakları (fatura, z raporları, banka fişleri, çek senetler, muhasebe fişleri, ...) XML aktarım yoluyla alıp, kendi sunucunuza aktarabilirsiniz.

Kendi Sunucunuzda Firmalar Açarak: Bu modelde sadece sizin DİA hesabınız bulunmaktadır. Mükellefinize tanımladığınız bir kullanıcı ile ön muhasebe modüllerini dilediği gibi kullanır. Resmi muhasebe modüllerini siz yetki verirseniz görür veya işlem yapar. Her firma yalnız kendi firmasına ait bilgileri görür, diğer firmaları göremez. Gerekli muhasebe bağlantılarını sağlayarak, istediğiniz zaman müşterinin girdiği bilgileri muhasebeleştirebilirsiniz. Muhasebeleşen belgeler silinemediği veya değiştirilemediği için mükellefiniz sizden habersiz kendi fişleri üzerinde değişiklikler yapamaz.

Müşteri Sunucusundan Takip: Sadece mükellefinizin DİA hesabı bulunabilir. Tüm hareketlerini müşteriniz kendisi girecektir. Siz ise size sağlanacak bir kullanıcı ile sadece muhasebeleştirme çalışması yapacaksınız.